Menu

 

Risico grensarbeiders en thuiswerken

 


 

 

Een werknemer is in Nederland verzekerd tegen de financiële gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid. In het buitenland is hiervoor ook sociale wetgeving en ieder land heeft zijn eigen regelingen. Een grensarbeider is verzekerd in het land waar hij werkt. Bij het werken in meerdere landen is de sociale verzekering in het woonland alleen van toepassing als de werkzaamheden substantieel zijn. Dit houdt in dat de grensarbeider die meer dan 25% van zijn arbeidsuren in het woonland verricht, verplicht verzekerd is in het woonland en niet meer in Nederland.

Door het thuiswerken kan een verzekeringssituatie voor grensarbeiders anders komen te liggen wanneer zij meer dan 25% thuiswerken. Het gevolg is dan dat zij verzekerd zijn in het woonland, terwijl dit eerst niet het geval was. Wanneer deze situatie van toepassing is, moet er een aantal zaken worden veranderd. Denk aan de werkgever die sociale lasten moet afdragen in een ander land en de inkomensverzekeringen die geen nut meer hebben. Hiermee ontstaat het risico dat het voor een werkgever niet aantrekkelijk is om een grensarbeider in dienst te hebben.

Om dit te voorkomen was afgesproken om de sociale zekerheidspositie van werknemers in deze situatie vast te stellen aan de hand van hun werkpatroon voor de coronacrisis. Deze regeling was vastgesteld tot en met 30 juni 2022 en is nu niet meer van kracht. Werkgevers dienen er bij deze werknemers vanaf 1 juli 2022 rekening mee te houden dat zij verplicht zijn de sociale premies af te dragen in het woonland en vaak hiervoor een split-payroll met een salarisadministratie in het woonland van de werknemer moeten opzetten.

 

Plan een kennismakingsgesprek

 

Zet de eerste stap 

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

 

 

 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >

 

 

 

Plan een

kennismakingsgesprek

 

 

 

Zet de eerste stap

 

Alle projecten starten met een kennismaking. Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk en persoonlijke benadering, we komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. 

 

 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK >

 

 

 

 

Kantoor 

 

Amsterdam

 

Olympisch Stadion 24
T 020-723 05 21

 

 

 

 

Volg ons

 

 

 

 

 

 

 

Salarisjobs Consultancy 2020   |   Privacy beleid   |   Algemene voorwaarden

 

 

Lid van